Przejdź do treści

Ogłoszenia 24 Niedziela zwykła-17.09.2023

  1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i terenu wokół naszej świątyni paniom Danucie CHABROS, Ewie CHABROS oraz Magdzie STAWARSKIEJ
  2. Tak jak informowałem wcześniej o rozdzieleniu instalacji elektrycznej kościoła i części mieszkalnej budynku kościoła, otrzymaliśmy takie pozwolenie od Przedsiębiorstwa Energetycznego. Koszt realizacji przedsięwzięcia, montaż i zakup materiałów została wyceniona na 6500 zł. Dlatego zwracam się do wszystkich Parafian o pomoc. Zwracam się do tych, którzy mogli by, tych którzy chcieliby złożyć ofiarę na ten cel, do tych, którzy mogą wesprzeć tę inwestycję
  3. W przyszłą niedzielę poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych na Mszy św. o godzinie 11.00
  4. Do nabycia jest prasa katolicka.  „Gość Niedzielny”. Dla dzieci jest wakacyjny numer Małego Gościa Niedzielnego.   Są też kolorowanki dla dzieci w cenie promocyjnej 5 zł oraz książka – Wszystko o Świętym Józefie – także w cenie promocyjnej – 10 zł. Są także do nabycia książki: Panie pozostań z nami – kompendium wiedzy o Eucharystii, omówiona punkt po punkcie liturgia Mszy świętej,  w cenie 5 zł, Prymas Tysiąclecia w komiksie w cenie 20 zł, Wojna Polsko – Bolszewicka w komiksie – 20 zł i Wielka wyprawa Stanisława Kostki w komiksie – 20 zł,
  5. Kalendarz Maryjny na rok 2024 – 10 zł
  6. Wspominamy w modlitwie tych, którzy odeszli: + Ewa MAŃKA, Henryk MACIAK, Andrzej MACIAK, Bolesław SKOWRONEK, Czesław JAŃCZAK, Janina KUTA, ks. Andrzej KARP
  7. Dziękuję za wspólną modlitwę. Gorąco pozdrawiam osoby, które łączą się z nami, a szczególnie starszych i chorych i życzę wszystkim zdrowia oraz trwania w Bożej radości. Rolnikom dobrej pogody i sił do pracy.  
  8. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty wzywasz nas nieustannie, abyśmy stawali się świadkami Ewangelii. Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę, podejmując dzieło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Spraw Panie, abyśmy się otworzyli na odnawiające działanie Ducha Świętego w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach. Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu i cały Lud Boży archidiecezji lubelskiej. Niech postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce. Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii, prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze, na której pragniemy spotkać Twojego Syna. Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami Święty Janie Kanty, módl się za nami Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami.