Przejdź do treści

HISTORIA PARAFII

Od czego się zaczęło?

Parafia w Dębie.

Par. erygowal bp B. Pylak 24.10.1991 r. Jej terytorium objęło 9 miejscowości, wymienionych w akcie erekcyjnym, (obecnie 7) należących wcześniej do par. Kurów. Pierwszym proboszczem był ks. Władysław Siudem.