Przejdź do treści

[Łk 1,28]

"Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko Kościoła, Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa."

MSZE ŚWIĘTE: Niedziela godz. 9:00, 11:00 | Święta godz. 9:00, 18:00 | Dni powszednie 18:00

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PATRONKA KOŚCIOŁA

Z nami i ponad nami

W Matce Kościoła można dostrzec kobiecy rys miłości samego Boga.

Tytuł Matki Kościoła został uznany całkiem niedawno. Na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, po ogłoszeniu Konstytucji dogmatycznej o Kościele, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła i zalecił oddawanie Jej czci pod takim imieniem. W 1971 roku Episkopat Polski jako pierwszy w świecie ogłosił święto Matki Kościoła obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

[Źródło: kosciol.wiara.pl]

ARTYKUŁY

Gród Jego wznosi się na świętych górach:
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże.

O Syjonie powiedzą: „Każdy człowiek narodził się na nim,
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów:
„Oni się tam narodzili”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 87,1-3.5-6)