Przejdź do treści

Ogłoszenia 13.04.2020

Ogłoszenia –  Poniedziałek Wielkanocny

 

 1. Proszę, abyśmy dołączyli do akcji Zostań w domu. Bez konieczności nie opuszczajmy swoich domu. Włączmy się w modlitwę za pomocą środków społecznego przekazu. Zwróćmy uwagę na osoby starsze, na naszych sąsiadów czy bliskich, aby bez potrzeby nie opuszczali miejsca zamieszkania. Z Sakramentu Pokuty i Pojednania można korzystać przed każdą Mszą św.
 2. W związku z obecną sytuacją pragnę poinformować wszystkich wiernych o tym, że:
 • w liturgii może uczestniczyć 5 osób, prosimy zajmować miejsca w bezpiecznej odległości od siebie; w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną
 • przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, którą należy spożyć bezpośrednio po udzieleniu w obecności kapłana;
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
 • nie należy całować Krzyża w przedsionku kościoła;
 • nie ma konieczności korzystania z wody święconej znajdującej się w kropielnicy przy drzwiach kościoła;
 1. Dziękuję państwu Ewie i Witoldowi Skowronkom / Wolica /, Elżbiecie i Józefowi STĘPNIAKOM / Wolica /, oraz pani Zofii SEREWIE za sprzątanie świątyni, terenu wokół kościoła, koszenie trawników oraz przygotowanie Grobu Pańskiego
 2. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz utrzymania parafii.
 3. W zeszłym tygodniu została uruchomiona strona internetowa naszej parafii http://parafiadeba.pl
 4. Przyszła niedziela to Niedziela Bożego Miłosierdzia. Odpust zupełny może uzyskać wierny, który w jakimkolwiek kościele, lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia lub przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „ Ojcze nasz ” i Credo dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego
 5. Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości.
  Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
  Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
  życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
  Oby w naszych sercach zawsze był widoczny
  blask nadziei Zmartwychwstania.