Przejdź do treści

Ogłoszenia 10. 05

  1. Dziękuję za sprzątanie świątyni oraz koszenie trawników i zrobienie porządku wokół kościoła paniom Marcie i Marlenie OGÓREK oraz Marioli i Julii SZTORC
  2. Została uruchomiona strona internetowa naszej parafii http://parafiadeba.pl
  3. Rozpoczął się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedzielę i uroczystości po Mszy św. o godz. 9.00. W związku z tym zadbajmy o nasze krzyże i kapliczki przydrożne
  4. W przyszłą niedzielę poświęcę pola : 14.00 – Wolica, 14.30 – Bronisławka, 15.00 – Choszczów, 15.30 – Posiołek, 16.00 – Dęba. W związku z istniejącą sytuacją poświęcenie pól nie będzie miało takiej oprawy jak w latach ubiegłych. W miejscach poświęceń będzie tylko modlitwa w intencji urodzajów, natomiast Msze św. w intencji mieszkańców danej miejscowości z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na czas prac polowych oraz obfite plony będą sprawowane w kolejne niedziele w kościele. Prawo państwowe zabrania organizowania w tym czasie spotkań / także religijnych / na otwartej przestrzeni, dlatego, proszę by, nie gromadzić się w miejscach poświęceń. 
  5. We środę wspominamy w liturgii św. Macieja, w sobotę święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski
  6. We środę Nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy o godz. 18.30 – bez procesji
  7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz utrzymania parafii.
  8. Rocznice: + Tadeusz KOZAK, Marianna PRÓCHNIAK, Henryk OSEK, Józef PYRZ, Czesław MAŃKO, Władysława CHABROS, Stefania JANEK,