Przejdź do treści

Ważne – Protokół

                                    Dęba 04.12.2022 r.

 

PROTOKÓŁ

 

Komisja skrutacyjna w składzie:

Ks. Marek Pomykała

Joanna Suszek

Marian Kobus

Agata Chabros

Dokonała liczenia głosów kandydatów do Rady Parafialnej w latach 2023 r. – 2028 r. w poszczególnych miejscowościach. Najwięcej głosów otrzymali:

Dęba

Grażyna Kobus – 47

Sławomir Rojek – 34

Choszczów

Stanisław Misiurek – 51

Krzysztof Ochal – 34

Wolica

Witold Skowronek – 44

Józef Stępniak – 30

Bronisławka

Sławomir Sieklicki

Waldemar Rydz

Do Rady Parafialnej zostali mianowani:

Dęba

Sławomir Stróżek

Agata Chabros

Choszczów

Joanna Suszek

Aneta Zielińska

Wolica

Roman Skowronek

Z urzędu nominację na Radnych otrzymali:

Stanisław Kobus – Paluchów

Grzegorz Buczyński – Choszczów

 Rada Parafialna na lata 2023 r. – 2028 r. będzie składała się z 15 Radnych