Przejdź do treści

Ogłoszenia 33 Niedziela zwykła 13.11.2022

  1. Dziękuję paniom Marcie OGÓREK, Marioli SZTORC i Julii SZTORC za sprzątanie kościoła
  2. Na cmentarzu jest już postawiony duży kontener na śmieci nieorganiczne, obok kontenera składujemy śmieci organiczne  bądźmy wszyscy gospodarzami tego świętego miejsca. Ponawiam prośbę o wypełnianie ankiet dotyczących zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu parafialnym.
  3. Dziś taca na budownictwo sakralne, dziś także puszka na pomoc osobom bezdomnym
  4. Dziś w naszej świątyni pojawiła się urna do, której należy składać propozycję nazwisk osób do nowej Rady Parafialnej. Na kartkach przygotowanych w domu proszę wypisać imiona i nazwiska czterech kandydatów. Kandydatami do rad Parafialnych mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką. 27. XI będzie wywieszona lista z kandydatami z poszczególnych miejscowości. Natomiast bezpośrednie wybory odbędą się w niedzielę 04 XII,  tak jak słyszeliśmy o tym z dekretu Księdza Arcybiskupa. Prosimy poważnie podejść do tej sprawy, gdyż będą wybierane osoby, które będą służyć pomocą i radą w zarządzaniu parafią na kolejne 5 lat.
  5. Za tydzień w niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela tego roku liturgicznego.
  6. Wypominki – porządek nabożeństw;

20 listopada /niedziela/ po Mszy św. o godzinie 16.00 – Dęba, Paluchów, Posiołek

  1. Do nabycia jest „Niedziela”, – w której warto przeczytać: „Dlaczego atakują?”; „Bóg znalazł go na ulicy”; oraz „Gość Niedzielny” a w nim „Świadomość historyczna Polaków od stuleci związana jest z chrześcijaństwem” „dziś w dodatku kolejna płyta audio z księgami Pisma Świętego”
  2. Rocznice: + Anastazja SUMOREK, ks. Władysław SIUDEM, Piotr ZIÓŁEK, Marian ROSA, Teodora MIZURA, Marian SOBIESIEK
  3. Dziękuję za wspólną modlitwę. Gorąco pozdrawiam osoby, które łączą się z nami, a szczególnie starszych i chorych i życzę wszystkim zdrowia oraz trwania w Bożej radości.