Przejdź do treści

Ogłoszenia 25.10 – XXX Niedziela zwykła

 1. Została uruchomiona strona internetowa naszej parafii http://parafiadeba.pl
 2. Dziękuję za zrobienie porządku wokół świątyni, oraz sprzątanie kościoła paniom Krystynie PYRZ i Mariannie PYRZ
 3. Dziś ofiary złożone na tacę są przeznaczone na potrzeby Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
 4. W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i świętanakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

 

 1. Korzystających z dyspensy zachęcamydo udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.

 

 1. Zbliża się listopad, miesiąc, kiedy wspominamy naszych bliskich zmarłych. Zostały wyłożone kartki wypominkowe. Proszę o czytelne wypełnianie kartek wypominkowych oraz podpisanie miejscowości Za tydzień uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wszystkich Wiernych Zmarłych, apeluję o zachowanie czystości na cmentarzu, został dostawiony duży kontener,  do którego należy wrzucać wszystkie odpady organiczne, oprócz tego kontenera na cmentarzu znajdują się dwa mniejsze pojemniki na plastiki i szkło. W najbliższą niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień radości Kościoła, w którym oddajemy cześć wszystkim, którzy już osiągnęli chwałę zbawionych. Msze Święte w naszym kościele tak jak każda niedzielę. Nawiązując do apeli władz państwowych oraz Episkopatu Polski zachęcamy by ze względu na sytuacje epidemiczną rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach. Pamiętajmy, że istotą naszej pamięci o zmarłych jest przede wszystkim modlitwa, zarówno ta indywidualna jak i wspólnotowa. W uroczystość Wszystkich  Świętych nie będzie procesji na cmentarz. W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz, z racji udzielonego w tym roku przez Penitencjarię Apostolską specjalnego pozwolenia, przez kolejne dni aż do końca listopada możemy uzyskać i ofiarować za zmarłych łaskę odpustu zupełnego. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie w kościele lub kaplicy Wyznania Wiary, Ojcze Nasz i dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego lub też nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.

                                        

 1. Wypominki – porządek nabożeństw;

 8 listopada /niedziela/ po Mszy św. o godzinie 17.00 – Wolica

15 listopada /niedziela/ po Mszy św. o godzinie 17.00 – Bronisławka

22 listopada / niedziela/ po Mszy św. o godzinie 17.00 – Dęba, Paluchów

                                            i Posiołek

29 listopada /niedziela/ po Mszy św. o godzinie 17.00 – Choszczów

                                           i Marianka

 1. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w kraju w naszym kościele mogą przebywać jednocześnie 32 osoby
 2. Zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się 8 listopada po Mszy św. o godzinie 9.00
 3. Trwa miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej, Nabożeństwo Różańcowe w naszym kościele jest sprawowane w dni powszednie po Mszy św. o godzinie 16.00, a w niedzielę po Mszy św. o godzinie 9.00

 

 1. Dziś puszka na Papieskie Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.
 2. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz utrzymania parafii.
 3. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej. Do nabycia są kalendarze Maryjne na rok 2021, cena 6 zł
 4. Rocznice: + Witold RACZYŃSKI, Adela STĘPNIAK, Józef WIEJAK, Władysława OKOŃ, Marian STĘPNIAK, Stefan CHABROS, Andrzej ROSA, Mieczysław MIKOS
 5. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, Niech nam Pan Bóg wszystkim błogosławi, dobrego Dnia Pańskiego