Przejdź do treści

Ogłoszenia 20.06.2021

  1. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego wyglądu naszej świątyni i terenu wokół niej, paniom Hannie CHABROS I Anecie DĄBROWSKIEJ
  2. W imieniu Rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego dziękuję za ofiary złożone na tacę przeznaczone są na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
  3. Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęli decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Z dniem 20 czerwca 2021 r.dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. w odniesieniu do zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych stanowi, iż zgromadzenia takie mogą się obywać w budynkach – z zachowaniem dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa, a liczba uczestników nie może przekraczać: od 13 czerwca 2021 r. – 50% obłożenia budynku, od 26 czerwca 2021 r. – 75% obłożenia budynku, na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
  5. Bóg zapłać za ofiary na rzecz kościoła z pierwszej niedzieli miesiąca – wpłynęło 1582 zł
  6. W czwartek i piątek spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, czwartek 18.30, piątek 19.30
  7. Ponieważ w ostatnim czasie pojawia się coraz częściej problem z tym do jakiej parafii należę? gdzie jest moja parafia? pragnę przypomnieć parę informacji. Mieszkamy gdzie indziej, zameldowani jesteśmy gdzie indziej, a chodzimy do kościoła jeszcze gdzie indziej. Jeśli dodamy do tego sytuacje częstych wyjazdów za granicę, pytanie staje się na pewno uzasadnione. Co mówi na ten temat Kodeks Prawa Kanoniczego: kan. 102 – § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii (…), które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.                                                 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii (…), które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.                                                                                                                       kan. 107 – § 1. Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza (…). Wnioski z powyższego zestawienia kanonów są następujące:                                                                                                                                        Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii, a nie od miejsca gdzie się jest zameldowanym, było się ochrzczonym, u I Komunii, bierzmowania albo brało ślub, czy „czuję, że tu jest moja parafia”, albo gdzie mieszkają rodzice, czy samemu mieszkało się w młodości. Dlatego, wszelkie formalności związane z sakramentami chrztu dzieci, I Komunii św., bierzmowania, albo też swojego małżeństwa czy wystawienia zaświadczenia dla ojca lub matki chrzestnej należy, zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego, zgłaszać w parafii swojego faktycznego zamieszkania. Stąd bardzo ważny jest kontakt ze swoją parafią, obecność wiernych podczas wizyty duszpasterskiej, jako potwierdzenie przebywania na terytorium parafii.
  8. Na stoliku do nabycia jest „Niedziela”, – w której warto przeczytać: „Każda aborcja ma twarz konkretnej osoby – świadectwa osób uratowanych od aborcji, które pokazują, że każde życie jest cudem”; „Rola świadków w kościele”,oraz „Gość Niedzielny” a w nim m.in. „Wyzwania opieki nad chorymi z demencją”; „Kościół nie przekreśla tych, którzy zdecydowali się go opuścić”. Dla dzieci jest jeszcze czerwcowy numer Małego Gościa Niedzielnego
  9. Rocznice: + Stanisław SMYCZEK, Zbigniew CHABROS, Jerzy KUNA, Stanisław KŁÓDKA, Jadwiga OCHAL, Stefan CHABROS, Edward ZIEMKA, Janina PIECH